среда, 3. јул 2019.

Slobodan Ivkov: Biblija u stripu


FANTASTIČNA SRPSKA BIBLIOTEKA / Religiozna fantastika

Knjige na srpskom, svakojake fantastičke i naučnofantastičke

Biblija u stripu

Iva Hot (scenario) i Andre Leblank (crtež): „Biblija u Stripu“, izdavač „Soteria“, Beograd, 2007.

ISBN: 978-86-81809-70-9

Slobodan Ivkov

Čitava fantastika, a bogme i "ozbiljna" književnost počivaju na religioznim narativima i bajkama, od „Epa o Gilgamešu", preko mitova i legendi, do hrišćanskih čuda koja valja da se pripišu počivšim sveštenicima, e da bi se oni upisali u svece. Ima tu onih koji su ptice po nebu nagovorili da lete u jatima u obliku krsta, pa onih koji su jata riba dovodili u plićake da isplivavaju na površinu i, sve pućkajući ustima, pažljivo slušaju propovedi i činodejstvovanja... da ne nabrajamo više mirakle koje su opisivali njihovi sledbenici. Za druge, to su sjajno ili naivno izmaštane i iskonstruisane fantastične pričice.

Kako god okrenemo, u religiji ima fantastike, na ovaj ili onaj način doživljene i realizovane.

U SFR Jugoslaviji katolička crkva bila je ta koja je prva osetila najavu promena, razumela duh novog vremena i pokušala, ne samo da mu se prilagodi, već i da ga usmerava. Prepoznavši senzibilitet novih generacija, odraslih na stripovima i uz TV, već 1981. godine, samo godinu dana posle Titove smrti, završila je intenzivno objavljivanje stripovanih "početnica", namenjenih mladima i onima kod kojih se tek budilo interesovanje za religiju. Iste sezone videli smo osrednje nacrtanu, ali zato veoma preglednu i svima jasnu, dvanaestotomnu „Bibliju u stripu" sa preko 1.000 stranica, zatim dva, u likovnom pogledu na najvišem svetskom nivou (italijanski stripski klasik Dino Batalja), a u scenarističkom početnička žitija Frančeska Asiškog („Brat Franjo") i Antonija Padovanskog („Brat Antun", Novi Sad) kojih još uvek tu i tamo ima u našim striparnicama. Zatim su 1986. godine, Radovan Devlić i Igor Kordej u Zagrebu stripovali petotomno žitije Ćirila i Metodija.

U Srbiji su iste godine dvojica vrsnih stripara predložila Srpskoj pravoslavnoj crkvi da pod njenim nadzorom narodu vizuelno, stripom, približe život i delo Svetog Save, ali nisu dobili blagoslov. Odobrenje je stiglo tek četvrt veka kasnije, i to dvojici đakona koji su od svega odmah napravili pravo malo čudo. No, ne o Svetom Savi! O njegovom ocu može - o njemu ne!

Neverovatno, ali pojavljivanje najobimnijeg jednotomnog stripskog izdanja 2007. godine, koje je u Srbiji ikada do tada objavljeno, prošlo je potpuno nezapaženo. Mali izdavač na čijem je čelu urednik Dane Vidović je sa svega troje saradnika, dajući delu podnaslov „Najpoznatiji biblijski događaji", na najvišem profesionalnom nivou obavio pomenuti posao koji je 1978 - 1981. godine zagrebačka „Duhovna stvarnost" radila sa celom redakcijom. Štaviše, ovdašnje izdanje je i kompletno u boji, a 12 originalnih knjiga je, uz neznatna skraćenja, sažeto u jedan tom od 800 stranica. Scenario je krajnje funkcionalan. Crtež je znalački korektan, profesionalan i prvenstveno ima edukativnu ulogu. Sve deluje izuzetno privlačno, pogotovo za pripadnike novih, "ubrzanih" generacija. Esencija Biblije. Svaka čast na trudu!

No, primećuje se i nekoliko neobičnih osobina.

Prvo, upadljivo su izostavljene baš neke teme i priče koje imaju dublje filozofske konotacije ili podstiču na razmišljanje, pa tu i tamo dovode u pitanje dogmu, iako se na kraju sve okonča s naravoučenijem i, ukoliko je potrebno, s hepiendom. Takva je na primer „Knjiga o Jovu".

Drugo, sadržaji iz Biblije su u „Bibliji u stripu" ponekad za iole zahtevnijeg čitaoca ipak za par nivoa nedopustivo uprošćeni.

Treće, neke table i replike koje su nam poznate iz inostranog izvornika, a i hrvatskog prevoda - izostavljeni su i premontirani.

Četvrto, promenjeni su izvorni naslovi, pa tako umesto „Na Gori preobraženja", sada na str. 608 imamo naslov „Dečak i očeva vera".

Peto, izostavljeni su čitavi stavovi iz Biblije koji su nesporno izvorno stripovani. Negde postoje! Na primer, u prethodnom poglavlju, ionako različito naslovljenom, preskače se važna epizoda iz Novog Zaveta o Isusu u Jerusalimskom hramu (koja se nalazi u izdanju „Kršćanske sadašnjosti" iz 1981. godine, pa umesto „Marko 9:33" na str. 608 u najavi imamo „Marko 3: 26, 33"... Potom, posle „Bega u noći" („Matej 2:9-14") na str. 561-563, u srpskom izdanju „Biblije u stripu" izbačeno je 6 tabli: „Porodične kuće u Palestini", „Iza zatvorenih vrata" i „Odeća u starom veku".

Neću dalje nabrajati razlike koje idu na štetu ovog izdanja "Biblije u stripu", jer smo svi srećni da smo ga bar konačno dobili na srpskom! Nije sasvim adekvatno poređenje, ali mehanizam utehe je isti kao što je delovao i pre pola veka, kada smo dobijali prevedene sakate epizode mnogih stripova, od „Ripa Kirbija", preko „Osvetnika" i „Asteriksa", pa do „Alana Forda" ili pre "samo" tri decenije „Indijansko leto" Mila Manare i Huga Prata.

Jedina razlika je što smo tada živeli u blaženom neznanju da postoje i drugačije verzije...
I mnogi vernici će biti u blaženom neznanju povodom ovoga - pa svima lepo!

Beati pauperes spiritu!

Slobodan Ivkov

   

Нема коментара:

Постави коментар